Zespół nauczycieli SOL3

(Nowy Dwór Mazo­wiec­ki)

Zespół nauczy­cie­li SOL3 to gru­pa ludzi, pasjo­na­tów, któ­rzy nie tyl­ko zna­ją się na tym co robią, ale przede wszyst­kim kocha­ją to i lubią się tym dzie­lić! Nasz zespół nie­ustan­nie się wspie­ra i moty­wu­je do dzia­ła­nia. Poma­ga­my Wam i poma­ga­my sobie. Sta­ra­my się roz­wi­jać, nie osia­da­my na lau­rach, szu­ka­my nowych wyzwań. Chciał­byś do Nas dołą­czyć? Zapra­sza­my!

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.