Kursy dydaktyczne

Zbliża się ostatni moment na gruntowne powtórki i ćwiczenia przed testem, maturą i egzaminem wstępnym. Jeśli chcesz osiągnąć sukces i napisać dobrze egzamin by dostać się do wymarzonej uczelni czy szkoły wyższej,  zapisz się na nasz kurs! Na kursie będziesz mógł ćwiczyć rozwiązywanie arkuszy egzaminacyjnych pod okiem doświadczonego nauczyciela; pomożemy Ci rozwiać wszelkie wątpliwości i uwierzyć w swoje możliwości.

Korepetycje indywidualne

Zajęcia indywidualne nastawione są na szybkie i sprawne opracowanie większych ilości materiału aktualnie niezbędnego dla uczestnika zajęć. Tego typu zajęcia pozwalają prowadzącemu na optymalny dobór metody nauczania, tempa i stopnia trudności zajęć.

Korepetycje grupowe

Korepetycje grupowe to wygodna forma pośrednia między nauczaniem w szkole lub na uczelni, a zajęciami indywidualnymi. W zależności od predyspozycji uczestników zajęcia tego typu mogą czasem zapewnić lepsze efekty niż zajęcia indywidualne.

Zarezerwuj swoje korepetycje on-line

Loading...

Chemia

Jestem z tych, któ­rzy wie­rzą, że Nauka jest czymś bar­dzo pięk­nym”

–Maria Skło­dow­ska-Curie

Fizyka

Jeśli to moż­li­we wszys­tko na­leży up­raszczać jak tyl­ko moż­na, ale nie bar­dziej”

–Albert Ein­ste­in

Matematyka

Mate­ma­ty­ka tak ma, że wypo­sa­ża nas w coś jak­by zupeł­nie nowy zmysł”

–Karol Dar­win

Astronomia

A cóż pięk­niej­sze­go nad nie­bo, któ­re prze­cież ogar­nia wszyst­ko co pięk­ne?”

–Miko­łaj Koper­nik

Wirtualne laboratorium

Wirtualne laboratorium prezentuje najciekawsze doświadczenia z chemii i fizyki. Znajdziesz tu eksperymenty, które mogą być wykonywane samodzielnie i w bezpieczny sposób. W Laboratorium SOL3 znajdziesz szczegółowe opisy doświadczeń oraz ich dokładne wyjaśnienie. Od jakiego eksperymentu zaczniesz Ty?

Przykładowe doświadczenia!

O bezpieczeństwie!
O bez­pie­czeń­stwie!
Burza w probówce
Burza w pro­bów­ce
Arbor Saturnus
Arbor Satur­nus
Rdzawy deszcz
Rdza­wy deszcz
Żarłoczna miedź
Żar­łocz­na miedź

Pokazy naukowe

Na naszych niesamowitych pokazach naukowych możesz zobaczyć na własne oczy (a często też usłyszeć na własne uszy!) jak ciekawy, kolorowy i wybuchowy może być świat Nauki. Pokazy naukowe SOL3 są doskonałym sposobem aby każdemu – małemu i dużemu – zaprezentować niezwykłość zjawisk zachodzących w otaczającym świecie. Olbrzymia dawka emocji gwarantowana!

Warsztaty pro-naukowe

Warsztaty są skierowane do dzieci i młodzieży – tak przedszkolaków jak i starszaków. Podczas warsztatów, wszyscy uczestnicy biorą aktywny udział w zajęciach i pokazach, wykonując eksperymenty samodzielnie (a także wspólnie, również z rodzicami). W razie trudności doświadczony opiekun naukowy zawsze służy pomocą. Zależnie od rodzaju warsztatów dzieci uczą się korzystać z szerokiej gamy środków dydaktyczno-naukowych. Nasze warsztaty to prawdziwa Nauka, w 100%!

Wszystko co najciekawsze w Nauce!

Z nami poznasz najciekawsze fakty związane ze światem nauk ścisłych!

SOL3 | Sci-Blog

Ciekawość… o jakże potężna i fascynująca bywa ta chęć poznania tego, co jeszcze nieznane, tego co ciągle nowe i tajemnicze. Nauka, nauka skrywa wieeele tajemnic; różnych, tych większych i mniejszych. Chciałbyś poznać niektóre z nich? Jeśli tak, to zapraszamy.

Wyprawy naukowe

Wyprawy naukowe z SOL3 to rodzaj przygód, które sprzyjają integracji, rozwijają pewność siebie i rozbudzają w dzieciach ciekawość. Dlatego właśnie promujemy i zachęcamy do udziału w naszych wycieczkach edukacyjnych – zarówno dalszych, jak i tych bliskich. Nasze wyprawy stanowią doskonałą okazją do szerszego spojrzenia na otaczający nas świat i poznania nowych przyjaciół.

Obozy naukowo-badawcze

Być może największą rolę w uczeniu się spełnia doświadczenie. Dlatego właśnie nasze zajęcia terenowe nastawione są na praktykę. Kształcą od najmłodszych lat umiejętności związane z poznaniem bezpośrednim, rozwijają wyobraźnię przestrzenną, zmysł obserwacji, orientację w terenie oraz liczne umiejętności praktyczne.

Klub naukowy SOL3

W naszej pracowni dydaktycznej mieści się klub, niewielki ale o wielkich możliwościach! Nasza działalność skierowana jest do uczniów wszystkich klas, tych którzy wykazujących zdolności i zainteresowania w dziedzinie nauk ścisłych oraz tych, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki na ścieżkach Nauki. Zapraszamy też dorosłych! Na naszych spotkaniach każdy znajdzie coś dla siebie.

Klub naukowy SOL3

W naszej pracowni dydaktycznej mieści się klub, niewielki ale o wielkich możliwościach! Nasza działalność skierowana jest do uczniów wszystkich klas, tych którzy wykazujących zdolności i zainteresowania w dziedzinie nauk ścisłych oraz tych, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki na ścieżkach Nauki. Zapraszamy też dorosłych! Na naszych spotkaniach każdy znajdzie coś dla siebie.
Telefon: 600 115 192
Telefon: 720 745 661
E‑mail: kontakt@sol3.pl
Ul. Wyszyńskiego 3/21
Nowy Dwór Mazowiecki

Dojazd do pracowni dydaktycznej SOL3

UWAGA! Poszukujemy osób zainteresowanych współpracą z SOL3!

Jeśli jesteś nauczycielem, studentem, animatorem lub po prostu człowiekiem z pasją zapraszamy do współpracy. Oferujemy współpracę indywidualną oraz platformę do samorozwoju i dzielenia się tym, co kochasz!

 

WSPÓŁPRACA

(UWAGA: to nie jest fran­czy­za — wręcz prze­ciw­nie — prze­czy­taj bo war­to)

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.